Anmäl till Sommartennis är nu öppen
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Helsingborgs Tennisklubb
- Klubben för hela familjen

Välkomna till årsmöte!
2023-03-03 10:09
Under årsmötet prisar vi Årets HTKare

Dagordning


1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov 
tjänstgöra som rösträknare.
5. Styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse)
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning. (Årsbokslut)
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av förslag som senast den 31 december 2021 till styrelsen inlämnat 
förslag av röstberättigad medlem.
10. Val av:
a. styrelsens ordförande för en period av ett år
b. halva antalet ledamöter för en period av två år
c. två revisorer jämte två suppleanter för en period av ett år
d. två ledamöter av valberedningen för en period av ett år
11. Bestämmande av 2023-års medlemsavgifter samt fastställande av det belopp 
som skall erläggas för vinnande av ständigt medlemskap.
12. Fastställande av reviderade stadgar
13. Utdelning av klubbens förtjänsttecken.
14. Utdelning av utmärkelsen Årets HTK:are.
15. Ordet fritt för synpunkter och förslag.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.
18.HTK bjuder på räksmörgås kl 16:00


Nyhetsarkiv
Pro Am - Fredag 17 mars!2023-02-17 17:57
Tack Fosse!!2023-01-26 22:38
HTKs klubbkläder2022-11-30 14:58
2022-07-09 21:25
HTK och Pålsjö Tennis2022-04-29 17:25
Familjekampen 11 mars2022-02-24 15:10
2022-01-31 18:37
Det går bra nu Caijsa2022-01-26 13:21
Funktionärer sökes2022-01-26 13:10
Prova på kurser2022-01-26 13:04
God Jul önskar HTK2021-12-23 21:10
2021-12-22 14:13
 
Sociala medier
HTK smått och gott
Friends of HTK